5 Νοε 2019

30 Κοινωνικές Δεξιότητες και Αξίες


Η επικοινωνία ξεκινά με την επιθυμία δύο τουλάχιστον ατόμων να αλληλεπιδράσουν. Η επιτυχία της όμως κρίνεται από τις κοινωνικές δεξιότητες των συνομιλητών και τις αξίες που εφαρμόζουν σε κάθε συνθήκη.

Κάποιες από αυτές που μπορούμε να διδάξουμε στα παιδιά για να μπορούν να επικοινωνούν κατάλληλα είναι:

 1. Εναλλαγή σειράς
 2. Σεβασμός του προσωπικού χώρου του άλλου
 3. Παροχή βοήθειας όταν κάποιος τη χρειάζεται
 4. Ζήτηση βοήθειας
 5. Να μπορεί να μοιράζεται
 6. Να μπορεί να ζητά συγγνώμη (απολογείται)
 7. Χρήση κατάλληλου τόνου φωνής, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται
 8. Χρήση κατάλληλης έντασης φωνής, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται
 9. Να είναι καλός και προσεκτικός ακροατής (ενεργητική ακρόαση)
 10. Να μπορεί να ακολουθεί οδηγίες και εντολές
 11. Να μπορεί να διατηρεί επαρκή βλεμματική επαφή με τον συνομιλητή
 12. Επίλυση προβλημάτων
 13. Να συμβιβάζεται όταν χρειάζεται
 14. Να διαπραγματεύεται
 15. Ενσυναίσθηση
 16. Κατανόηση λεκτικών ερεθισμάτων (λέξεις, προτάσεις)
 17. Κατανόηση εξωλεκτικών ερεθισμάτων (νοήματα, προσωδία, εκφράσεις προσώπου)
 18. Να μπορεί να μεταδώσει ένα μήνυμα ολοκληρωμένο
 19. Να μπορεί να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του στο περιβάλλον που βρίσκεται
 20. Επίλυση συγκρούσεων με σεβασμό και ηρεμία
 21. Διαφωνία με σεβασμό και ευγένεια
 22. Να σέβεται τη γνώμη του άλλου ακόμη κι αν διαφωνεί
 23. Καλοί τρόποι
 24. Να μπορεί να παρέχει κριτική με σεβασμό
 25. Διατήρηση θέματος συζήτησης χωρίς συνεχείς διακοπές
 26. Να μπορεί να λειτουργεί σε ομάδα και να συμμετέχει
 27. Να ενθαρρύνει κάποιον
 28. Υπομονή
 29. Αποδοχή διαφορετικότητας του άλλου και τη δική του
 30. Να μπορεί να επαναδιατυπώνει τα λεγόμενά τουΕυαγγελία Δ. Σούπη
 Λογοθεραπεύτρια
 Κομνηνών 39 και Χασιώτη
Ιωάννινα

 evageliasoupi@gmail.com