27 Ιουλ 2011

Νέα έρευνα προσδιορίζει βιολογικό χαρακτηριστικό του αυτισμούControl and autistic brains
 Σε σύγκριση με τον εγκέφαλο ελέγχου (πάνω), ο αυτιστικός εγκέφαλος (κάτω)
δείχνει πιο αδύναμο ενδο-ημισφαιρικό συγχρονισμό σε διάφορες περιοχές, ειδικά στην
άνω κροταφική έλικα (γαλάζιο) και στην κάτω μετωπιαία έλικα (κόκκινο) Τα βιολογικά αίτια του αυτισμού δεν είναι ακόμη γνωστά. Η διάγνωση του αυτισμού είναι πιθανή μόνον μετά από την ηλικία των τριών ή τεσσάρων ετών και τα τεστ είναι υποκειμενικά, βασισμένα σε συμπεριφορικά συμπτώματα. Στην έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Neuron, επιστήμονες του Ινστιτούτου Επιστημών Weizmann, του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon και του Πανεπιστημίου California, San Diego αναφέρεται για πρώτη φορά μία μέθοδος που ταυτοποιεί με ακρίβεια ένα βιολογικό χαρακτηριστικό του αυτισμού σε νήπια. Εξετάζοντας την εγκεφαλική δραστηριότητα παιδιών κατά τη διάρκεια του ύπνου, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι εγκέφαλοι των αυτιστικών παιδιών παρουσίαζαν σημαντικά ασθενέστερο συγχρονισμό μεταξύ των εγκεφαλικών περιοχών που αντιστοιχούν στη γλώσσα και την επικοινωνία, σε σχέση με τα παιδιά χωρίς αυτισμό.


"Ο προσδιορισμός βιολογικών χαρακτηριστικών του αυτισμού είναι ένας μεγάλος στόχος για τους επιστήμονες ανά τον κόσμο, για δύο λόγους: επιτρέπει την πρώιμη διάγνωση και παρέχει στους επιστήμονες πολύ σημαντικά στοιχεία για τα αίτια και την ανάπτυξη της διαταραχής" επισημαίνει ο δρ Ilan Dinstein, μέλος της ομάδας του καθ. Rafael Malach, επικεφαλής της μελετης αυτής στο τμήμα Νευροβιολογίας του Ινστιτούτου Weizmann. Ενώ πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι υπάρχουν ελαττωματικές συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών τμημάτων του εγκεφάλου σε διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, δεν υπήρχε τρόπος να παρατηρηθεί αυτό σε πολύ μικρά παιδιά που δεν μπορούν να σταθούν ακίνητα ξυπνητά μέσα στον λειτουργικό μαγνητικό τομογράφο.

Ωστόσο, οι εργασίες της ομάδας του Malach και άλλων ερευνητικών ομάδων απέδωσαν. Οι μελέτες τους έδειξαν ότι ακόμη και σε κατάσταση ύπνου, ο εγκέφαλος δεν "κλείνει". Αντίθετα η ηλεκτρική δραστηριότητα των εγκεφαλικών κυττάρων πραγματοποιεί αυθόρμητες διακυμάνσεις. Οι διακυμάνσεις αυτές συντονίζονται διαμέσου των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων έτσι που κάθε σημείο του αριστερού ημισφαιρίου συγχρονίζεται με το αντίστοιχο του δεξιού.

Στα κοιμισμένα αυτιστικά νήπια η fMRI (λειτουργική μαγνητική τομογραφία) έδειξε χαμηλότερα επίπεδα συγχονισμού μεταξύ των αριστερών με τις δεξιές εγκεφαλικές περιοχές που είναι γνωστό ότι αφορούν τη γλώσσα και την επικοινωνία. Αυτό δεν παρατηρήθηκε στα παιδιά με φυσιολογική ανάπτυξη, ούτε σε εκείνα με αναπτυξιακή καθυστέρηση του λόγου που δεν είχαν αυτισμό. Στην πραγματικότητα, οι ερευνητές βρήκαν ότι αυτός ο συγχρονισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με την ικανότητα του αυτιστικού παιδιού να επικοινωνεί: Όσο πιο αδύναμος ο συγχρονισμός, τόσο πιο σοβαρά τα συμπτώματα του αυτισμού. Με βάση τις απεικονίσεις, οι επιστήμονες μπόρεσαν να εντοπίσουν το 70% των αυτιστικών παιδιών μεταξύ ενός έως και τριών ετών.

Dinstein: "Αυτή η βιολογική μέτρηση μπορεί να βοηθήσει στην διάγνωση του αυτισμού σε πολύ πρώιμο στάδιο. Ο στόχος για το άμεσο μέλλον είναι να βρεθούν πρόσθετοι δείκτες ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία της διάγνωσης."

Μετάφραση και προσαρμογή: 

Ευαγγελία Δ. Σούπη
Λογοθεραπεύτρια
Κομνηνών 39 και Χασιώτη
Ιωάννινα
evageliasoupi@gmail.com


Original Article: Dinstein, Ι., et al. Disrupted Neural Synchronization in Toddlers with Autism (2011), Neuron,  70 (6), 1218-1225