28 Φεβ 2011

Μέθοδος Padovan (Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση)

Νευρολειτουργική ΑναδιοργάνωσηΗ μέθοδος βασίζεται στη Θεραπεία Νευρολογικής Αναδιοργάνωσης που αναπτύχθηκε στη Φιλαδέλφια την δεκαετία του ΄50 απο τον νευρολόγο και νευροχειρούργο Temple Fay. Επίσης βασίστηκε στις διδαχές του Rudolf Steiner, ενός Γερμανού φιλοσόφου και παιδαγωγού, καθώς και στις μελέτες και παρατηρήσεις που έκανε η Beatriz Padovan, λογοθεραπεύτρια και παιδαγωγός.Στην αρχική θεραπεία, η Padovan πρόσθεσε τη δική της μέθοδο Μυοθεραπείας και Επανεκπαίδευσης των Στοματικών Λειτουργιών*.Η μέθοδος που ανέπτυξε συνίσταται στα εξής:
  • Ασκήσεις σώματος, προσαρμοσμένες από τη Μέθοδο Νευρολογικής Αναδιοργάνωσης του Rudolf Steiner και συμπληρωμένες από την ίδια την Padovan
  • Στοματο-προσωπικές ασκήσεις από τη μέθοδο της Padovan για την Μυοθεραπεία και Επανεκπαίδευση των Στοματικών Λειτουργιών

Νευρολογική οργάνωση και αναδιοργάνωση

Η νευρολογική οργάνωση είναι μία δυναμική και σύνθετη, ωστόσο φυσιολογική διαδικασία που οδηγεί στην ωρίμανση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, κάνοντας τον ασθενή ικανό να αναπτύξει πλήρως το γενετικό δυναμικό του και έτοιμο να κατακτήσει όλες τις φυσικές του δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένου της μετακίνησης, της ομιλίας και της σκέψης. Η Νευρολογική Οργάνωση, που μπορεί απλά να οριστεί ως Οντογενετική Ανάπτυξη, απαρτίζεται από τις φάσεις της φυσιολογικής ανάπτυξης του ανθρώπου (ρολάρισμα, ερπυσμός, μπουσούλημα κλπ.). Αυτές οι φάσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές κατά τη διαδικασία απόκτησης κατάλληλης σωματικής δομής και πλευρίωσης (ονομασία που δίνεται στην ωρίμανση του κεντρικού νευρικού συστήματος), κάνοντας τον ασθενή ικανό να ελέγξει το σώμα του πλήρως. Με άλλα λόγια να καταστεί ικανός να κάνει όλες τις κινήσεις που χρειάζεται, εκούσιες ή μη.


Η νευρολογική Αναδιοργάνωση συνίσταται στην αναβίωση όλων αυτών των φυσιολογικών φάσεων του ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνει ενδεχόμενα κενά που απέμειναν από την αρχική νευρολογική οργάνωση.

Βάδιση-Ομιλία-Σκέψη

Όταν η διαδικασία της νευρολογικής οργάνωσης αφήνει κάποιες ατέλειες κατά την ανάπτυξη, είναι δυνατό, μέσω της Νευρολογικής Αναδιοργάνωσης, να επιβληθούν οι φυσιολογικές κινήσεις κάθε φάσης. Η μέθοδος χρησιμοποιεί συγκεκριμένες ασκήσεις σχεδιασμένες να μιμούνται τη διαδικασία ΒΑΔΙΣΗΣ, ακόμη από τις πρώτες κινήσεις μέχρι να κατακτηθεί η όρθια θέση, επιτρέποντας στο άτομο να αποκτήσει έλεγχο του χώρου με ρυθμό και ισορροπία.


Δουλεύοντας την εξέλιξη της βάδισης, οδηγούμαστε στη διαδικασία ΟΜΙΛΙΑΣ, που δουλεύεται επίσης χρησιμοποιώντας ασκήσεις για την επανεκπαίδευση των αντανακλαστικών - αρχέγονων στοματικών λειτουργιών (αναπνοή, θηλασμός, μάσηση και κατάποση). Βοηθώντας τον ασθενή να βελτιώσει τον τρόπο που εκφράζει τα συναισθήματά του (ψυχο-συναισθηματική ισορροπία), στην πραγματικότητα δουλεύουμε με τη διαδικασία ΣΚΕΨΗΣ, καθώς και με συγκεκριμένες περιοχές της οπτικο-ακουστικής αντίληψης (προσοχή, διάκριση, ανάλυση, σύνθεση) και τις αναπτυξιακές διεργασίες της ομιλίας, της αυθόρμητης γλώσσας (ευχέρεια και ρυθμός) και της ανάγνωσης και γραφής.


*Δημοσιεύτηκε πρώτη φορά το 1976 στο περιοδικό 'Revista Ortodontia', Sγo Paulo, vol. 9, Ns. 1 e 2, Jan/Apr, υπό τον τίτλο "Reeducaηγo Mioterαpica nas Pressυes Atνpicas de Lνngua - Diagnσstico e Terapκutica"

Πηγή: http://www.padovan.pro.br/metodo_en.htm


Μετάφραση:

Ευαγγελία Δ. Σούπη
Λογοθεραπεύτρια
Κομνηνών 39 και Χασιώτη
Ιωάννινα
evageliasoupi@gmail.com

14 Φεβ 2011

Έ να τεστάκι online αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών!!

Το τεστ δημιουργήθηκε από τη Φανή Κατσαμάκη, τον Ιανουάριο του 2010, με τη χρήση του εργαλείου Adobe Captivate 4, στα πλαίσια της μεταπτυχιακής της εργασίας για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "ΤΠΕ στην εκπαίδευση", του τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ.

Σημείωση: το τεστ είναι ενδεικτικό του τρόπου που μπορούν να συνεισφέρουν οι νέες τεχνολογίες στο πρόβλημα των μαθησιακών δυσκολιών.

8 Φεβ 2011

"Το παιδί μου δεν μπορεί να πει κάποια γράμματα. Τι συμβαίνει;"

Stairway by Meg Park
Τα προβλήματα άρθρωσης είναι πολύ κοινά στα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Ανάλογα με την ηλικία, συγκεκριμένα αρθρωτικά λάθη θεωρούνται τυπικά και δε χρήζουν θεραπείας. Όμως, όσο χαριτωμένη μπορεί να ακούγεται η αλλοίωση μιας λέξης από ένα παιδί 2-3 ετών, τόσο ανησυχητική μπορεί να γίνει όταν το παιδί είναι δυσκατάληπτο πλέον από τρίτους στα 5-6 χρόνια.
Τα αναπτυξιακά όρια για την κατάκτηση των φθόγγων φτάνουν τα 6-7 έτη. Βέβαια, όπως συμβαίνει και σε άλλους ψυχοκινητικούς τομείς, πολλά παιδιά κατακτούν κάποια στάδια ανάπτυξης νωρίτερα από άλλα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι διαθέτουν υψηλότερη διανοητική ικανότητα.

Τι είναι όμως τα προβλήματα άρθρωσης;
Πρόκειται για κινητικού τύπου διαταραχές που οδηγούν σε δυσκολία παραγωγής ενός φωνητικού ήχου και οφείλονται σε οργανικά ή λειτουργικά αίτια. Η άρθρωση του ήχου δηλαδή επηρεάζεται από την κατάσταση των στοματο-προσωπικών οργάνων (γλώσσα, χείλη, δόντια κλπ.) και από τον τρόπο που αυτά λειτουργούν.

Ο γονέας πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό για την αξιολόγηση της άρθρωσης και τη διαφοροδιάγνωση του προβλήματος. Ο λογοθεραπευτής εξετάζει το στοματοπροσωπικό σύστημα και αξιολογεί την ομιλία του. Σύμφωνα με τα ευρήματα, καταρτίζει ένα πρόγραμμα παρέμβασης που αφορά τον περιορισμό της αιτίας εφαρμόζοντας ειδικές ασκήσεις των οργάνων που παρουσιάζουν δυσλειτουργία και παρεμβαίνει στην παραγωγή του φθόγγου ώστε να οδηγήσει το παιδί να τοποθετήσει σωστά τους αρθρωτές και να εκφέρει τον ήχο με τον σωστό τρόπο. Η θεραπεία ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια μέχρι να καταφέρει το παιδί να χρησιμοποιεί τον ήχο αυθόρμητα στον ελεύθερο λόγο. Η διάρκεια θεραπείας ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση.

Γενικά, οι διαταραχές άρθρωσης πρέπει να αποκαθίστανται με λογοθεραπεία πριν το παιδί ενταχθεί στο Δημοτικό σχολείο. Ένας έντονα διαταραγμένος προφορικός λόγος μπορεί να έχει επιπτώσεις και στον γραπτό με συνέπεια να επηρεάσει τη σχολική επίδοση του παιδιού. Άλλωστε, η καλή λεκτική επικοινωνία είναι πολύ σημαντική και για την ομαλή κοινωνική και συναισθηματική εξέλιξη του παιδιού.

Ευαγγελία Δ. Σούπη
Λογοθεραπεύτρια

Κομνηνών 39 και Χασιώτη
Ιωάννινα
evageliasoupi@gmail.com

2 Φεβ 2011

Παλινδρόμηση: μία ασθένεια του σύγχρονου τρόπου ζωής

Γαστρο-οισοφαγική και Λαρυγγο-φαρυγγική Παλινδρόμηση

Γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) είναι η μεταφορά γαστρικού περιεχομένου από το στομάχι στον οισοφάγο διαμέσου του κάτω οισοφαγικού σφιγκτήρα, αντίθετα από την φυσιολογική κατεύθυνση της τροφής κατά την κατάποση (από τον οισοφάγο στο στομάχι). Επειδή τα υγρά του στομάχου είναι όξινα προκαλείται ερεθισμός του ευαίσθητου βλεννογόνου του οισοφάγου όπου μπορεί να προκληθούν φλεγμονές ή και εξελκώσεις. Σε περιπτώσεις που το γαστρικό υγρό περνά τον άνω οισοφαγικό σφιγκτήρα και εισέρχεται στον φάρυγγα η διαταραχή ονομάζεται λαρυγγο-φαρυγγική παλινδρόμηση (ΛΦΠ). Οι δύο καταστάσεις δεν είναι απαραίτητα παθολογικές, ενώ διαγιγνώσκονται ως ασθένειες ανάλογα με τη συχνότητα, τη διάρκεια και τον όγκο του υγρού που παλινδρομεί.


Βασική αιτία της παλινδρόμησης είναι η χαλάρωση του κάτω οισοφαγικού σφιγκτήρα, που βρίσκεται στο κατώτερο τμήμα του οισοφάγου και, φυσιολογικά, αφού επιτρέψει τη μεταφορά της τροφής στο στομάχι, κλείνει τον οισοφάγο μην επιτρέποντας την αναγωγή γαστρικού περιεχομένου. Επιπρόσθετα, ως ανατομικά αίτια αναφέρονται και η μειωμένη κινητικότητα του οισοφάγου και η καθυστέρηση εκκένωσης του στομάχου. Ωστόσο για την παλινδρόμηση ευθύνεται κυρίως ο τρόπος ζωής και η διατροφή: τροφές με πολλά λιπαρά, το αλκοόλ, η καφεϊνη, το κάπνισμα μετά από γεύμα, τα μεγάλα γεύματα, η παχυσαρκία, η κατάκλιση αμέσως μετά το γεύμα είναι σημαντικοί παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση παλινδρομήσεων. Οι τραγουδιστές κυρίως αλλά και άλλοι επαγγελματίες φωνής είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην ΛΦΠ.

Μελέτες έχουν δείξει πως η παλινδρόμηση γαστρικών υγρών ευθύνεται ή σχετίζεται με χρόνιο βήχα άγνωστης αιτιολογίας, αίσθηση κόμβου στο λαιμό και βραχνάδα χωρίς ιστορικό κατάχρησης φωνής. Παρ' όλο που και οι δύο παλινδρομήσεις επιδρούν στο λάρυγγα και στη φωνή, εντοπίζονται ουσιώδεις διαφορές στη συμπτωματολογία τους. Το κυρίαρχο σύμπτωμα της ΓΟΠ είναι η καούρα και η δυσπεψία. Από την άλλη, οι ασθενείς με ΛΦΠ σπανίως αναφέρουν την καούρα ως σύμπτωμα (λιγότεροι από το 50%) και παραθέτουν μια σειρά από συμπτώματα αναλογικά με τη βαρύτητα της κατάστασης: βραχνάδα (συνήθως χειρότερη το πρωί), αίσθηση ξένου σώματος ή κόμπου στο λαιμό, χρόνιο βήχα, έντονη ανάγκη για καθαρισμό του λαιμού, άφθονα φλέματα/ βλέννα, δυσκολία κατάποσης.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι σε προχωρημένη ή χρόνια ΛΦΠ μπορεί να εντοπιστούν έλκη εξ' επαφής, κοκκιώμα, λευκοπλακία στις φωνητικές χορδές, ίχνη χρόνιας φλεγμονής, οίδημα, κρίσεις άσθματος, λαρυγγόσπασμος, καρκίνος του λάρυγγα. Αντίστοιχα η χρόνια ΓΟΠ που δεν έχει αντιμετωπιστεί μπορεί να προκαλέσει οπισθοστερνικό άλγος, δυσφαγία, αιμορραγία, οισοφάγο Barrett και καρκίνο του οισοφάγου.

Γιατροί, κυρίως γαστρεντερολόγοι και ωτο-ρινο-λαρυγγολόγοι διαγνώσκουν και αντιμετωπίζουν την παλινδρόμηση. Η θεραπεία της εξαρτάται από τη σοβαρότητα της κατάστασης. Συνήθως μία απλή τροποποίηση των συνηθειών και της διατροφής του ασθενή είναι αρκετά για να περιοριστούν τα συμπτώματα: απώλεια βάρους, αποφυγή τροφών που ευνοούν την παλινδρόμηση, αποφυγή καπνίσματος, αλκοόλ, καφεϊνης, αποφυγή κατάκλισης 2-4 ωρών μετά το φαγητό, ανύψωση της κεφαλής κατά την κατάκλιση, ένδυση με πιο φαρδιά ρούχα, αποφυγή κινήσεων όπως το σήκωμα βάρους ή το σκύψιμο. Ανά περίπτωση εφαρμόζεται φαρμακοθεραπεία ενώ προτείνεται και χειρουργική θεραπεία όπου/εάν η συντηρητική θεραπεία αποτύχει. Θεραπεία φωνής συστήνεται για την αντιμετώπιση της δυσφωνίας και για τον περιορισμό των κακώσεων που προκαλεί στις φωνητικές χορδές ο ξηρός βήχας (περισσότερο λόγω συνήθειας αντίθετα με τον παραγωγικό) και ο χρόνιος καθαρισμός του λαιμού.Ευαγγελία Δ. Σούπη
Λογοθεραπεύτρια
28ης Οκτωβρίου 32
Ιωάννινα
evageliasoupi@gmail.com


Πρώτη δημοσίευση 26/01/2011

Βιβλιογραφία
1. Boone D., McFarlane S., Von Berg Sh., (2005). The voice and voice therapy. USA: Pearson Education, Inc
2. Grendel J., McQuaid K., Fiedman S., (2003). Current diagnosis & treatment in gastroenterology. USA: Lange Medical Books/McGraw-Hill
3. Johnson A., Jacobson B. ,(2007). Medical speech-language pathology. A practitioner's guide. 2nd ed. USA: Thieme