25 Φεβ 2020

Quoting. *Dr. M. Doshi

"Τα προβλήματα στοματικής υγιεινής αποτελούν μια παραγνωρισμένη αιτία δυσκολιών στην ομιλία τη σίτιση και την κατάποση. Η στοματική υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γενικότερη υγεία του ατόμου."


DR Mili Doshi at UKSRG2020