10 Οκτ 2011

Πολύποδες Φωνητικών Χορδών: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζονται;


Ο πολύποδας είναι ένα καλοήθες μόρφωμα του ιστού των φωνητικών χορδών, οριοθετημένο στο επιφανειακό στρώμα της βλεννογόνου. Συνήθως εντοπίζεται μονόπλευρα, είναι μαλακό, γεμάτο υγρό και δεν επηρεάζει ανάλογα τον ιστό της υγιούς φωνητικής χορδής, αντίθετα με τα οζίδια

Συχνότερα προκαλείται από ένα οξύ, βίαιο επεισόδιο κατάχρησης φωνής, όπου η παρατεταμένη έντονη φώνηση σε μικρό χρονικό πλαίσιο οδηγεί σε αιμορραγία της μεμβράνης στο σημείο ακριβώς που εφάπτονται άμεσα οι φωνητικές χορδές. Επίσης μπορεί να προκληθεί και από χρόνιο κάπνισμα, γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση ή υποθυρεοειδισμό. Από έναν τέτοιον ερεθισμό συσσωρρεύεται μάζα, γεμίζει υγρό και διαμορφώνεται ο πολύποδας. Ο ερεθισμός ενός μικρού πολύποδα ενισχύεται από συνεχόμενη κατάχρηση φωνής προκαλώντας αύξηση της μάζας του και παρεμβαίνοντας εν τέλει στην ομαλή δόνηση των φωνητικών χορδών.

Οι πολύποδες φωνητικών χορδών μπορεί να είναι είτε αιμορραγικοί, όπου στο εσωτερικό τους συσσωρεύεται αίμα μερικώς και εξαιτίας αυτού εμφανίζουν ερυθρότητα, είτε ινώδεις που περιέχουν πυκνές δέσμες συνεκτικού ιστού είτε οιδηματώδεις που είναι μαλακοί, απαλοί, εύπλαστοι και ημιδιαφανείς.

Η ύπαρξη πολύποδα προκαλεί ασύμμετρες και μη περιοδικές δονήσεις στις φωνητικές χορδές, ατελές γλωττιδικό κλείσιμο ακόμη και δυσμορφία (χάσμα που περικλείει την καλοήθη μάζα) του ελεύθερου άκρου της αντίθετης φωνητικής χορδής κατά την φώνηση. Η φωνή ακούγεται βραχνή, με ψιθύρισμα, "τραχιά", "σκληρή". Ο τόνος φωνής είναι ασυνήθιστα χαμηλός και το εύρος έντασης περιορίζεται αισθητά. Παρουσιάζεται οξύς πόνος από το ένα αυτί στο άλλο, πόνος και αίσθηση ξένου σώματος στο λαιμό. Συνήθως η προσπάθεια να αντισταθμιστούν τα προβλήματα στη φωνή, οδηγεί σε ακόμη πιο έντονη και υπερενισχυμένη προσπάθεια φώνησης που συνεπώς προκαλεί περαιτέρω αλλοιώσεις.

Οι πολύποδες φωνητικών χορδών εντοπίζονται μετά από ενδοσκόπιση του λάρυγγα από ΩΡΛ. Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει φαρμακοθεραπεία που συστήνεται από ΩΡΛ και θεραπεία φωνής από ειδικό λογοθεραπευτή. Χειρουργική αντιμετώπιση ερευνάται και εφαρμόζεται ανά περίπτωση, συνήθως μέσω μικροχειρουργικής τεχνικής με πρωτεύοντα στόχο τη διάσωση όσο γίνεται περισσότερου ιστού της βλεννογόνου. Μετεγχειρητικά συστήνεται αφωνία για λίγες ημέρες.

Η λογοθεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την εκμάθηση και εφαρμογή κανόνων υγιεινής φωνής, περιορισμό/ διακοπή των συμπεριφορών κατάχρησης φωνής και άμεση θεραπεία φωνής για την αλλαγή του τόνου, της έντασης ή ενίσχυση της αναπνοής για καλύτερη φώνηση. Συχνά εφαρμόζονται και τεχνικές μείωσης του στρες και ασκήσεις χαλάρωσης. Αν και η λογοθεραπεία εφαρμόζεται συνήθως μετεγχειρητικά, κάποιες φορές συστήνεται ως πρώτη προσέγγιση καθώς μπορεί να περιορίσει την ανάγκη φαρμακολογική και χειρουργική αντιμετώπιση. 
(Image via Voice Art & Video via YouTube)


Στροβοσκόπιση λάρυγγα ατόμου με πολύποδα 
φωνητικής χορδής. Παρατηρείται καθυστέρηση έναρξης
φώνησης καθώς αυξάνεται ο τόνος.


Ευαγγελία Δ. Σούπη
Λογοθεραπεύτρια
Κομνηνών 39 και Χασιώτη
Ιωάννινα
evageliasoupi@gmail.com

Βιβλιογραφία
  1. Boone D., McFarlane S., Von Berg Sh. (2005). The voice and voice therapy. USA: Pearson Education, Inc
  2. Dworkin J., Meleca R., (1997). Vocal Pathologies-Diagnosis, Treatment and case studies. USA: Singular Publishing Group, Inc
  3. http://www.asha.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου