3 Νοε 2011

Στρατηγικές θέσης κεφαλής για τη διευκόλυνση της κατάποσης σε ασθενείς με δυσφαγία

Φυσιολογική κατάποση
Η διαδικασία κατάποσης χωρίζεται σε τρεις φάσεις: τη στοματική, τη φαρυγγική και την οισοφαγική φάση. Από αυτές μόνο η στοματική φάση είναι εκούσια, ενώ η φαρυγγική και η οισοφαγική φάση είναι αντανακλαστικές. Αυτό σημαίνει πως μπορούμε να ελέγξουμε τον τρόπο που χειριζόμαστε την τροφή (βλωμός) στο στάδιο που βρίσκεται μέσα στο στόμα. Σε περιπτώσεις όμως που υπάρχει κάποια νευρολογική βλάβη και ανεπάρκεια στην διαδικασία κατάποσης, χρησιμοποιούμε κάποιες στρατηγικές τοποθέτησης της κεφαλής για να μειώσουμε την πιθανότητα εισρόφησης και πνιγμού.


Στρατηγική θέση
Σύμπτωμα
Αιτιολογία/ Αποτελέσματα
Πηγούνι κάτω
 1. Καθυστέρηση έναρξης φαρυγγικής κατάποσης
 2. Μειωμένη προσέγγιση της βάσης της γλώσσας στο οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα
 3. Περιορισμένη προστασία του αεραγωγού
 4. Εισρόφηση κατά την κατάποση
 1. Πιέζει τη βάση της γλώσσας στο οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα
 2. Διευρύνει τα βοθρία
 3. Περιορίζει την είσοδο στο λάρυγγα μετακινώντας την επιγλωττίδα προς τα πίσω
Στροφή κεφαλής στην πλευρά με τη βλάβη

 1. Μονόπλευρη αδυναμία φάρυγγα
 2. Μονόπλευρη αδυναμία λάρυγγα
 3. Κρικοφαρυγγική δυσλειτουργία
 1. Εμποδίζει τον βλωμό να κινηθεί προς την αδύναμη πλευρά συστρέφοντας τον φάρυγγα
 2. Εφαρμόζει πίεση στη φωνητική πτυχή για να βελτιωθεί το κλείσιμο
 3. Αυξάνει το μεσοδιάστημα του φάρυγγα μετακινώντας τον λάρυγγα μακριά από το οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα
Κλίση κεφαλής στη δυνατή πλευρά
 1. Μονόπλευρη στοματική αδυναμία
 2. Μονόπλευρη φαρυγγική αδυναμία
Οδηγεί τον βλωμό στη δυνατή πλευρά των στοματο-φαρυγγικών κοιλοτήτων με τη βοήθεια της βαρύτητας
Κλίση κεφαλής προς τα πίσω
Ανεπαρκής στοματική μετάβαση (αδυναμία προώθησης του βλωμού στο φάρυγγα με τη γλώσσα)
Η στοματική κοιλότητα αδειάζει με τη βοήθεια της βαρύτητας
Πηγούνι κάτω και στροφή κεφαλής στην αδύναμη πλευρά
Ανεπαρκές κλείσιμο αεραγωγού
 1. Αυξάνει την παρέκκλιση της επιγλωττίδας με στόχο τη στένωση της εισόδου του λάρυγγα
 2. Προκαλεί κλείσιμο της φωνητικής πτυχής εφαρμόζοντας εξωγενή πίεση

Οδηγίες:
Η ανάρτηση έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι τεχνικές αυτές ΔΕΝ αντικαθιστούν τις οδηγίες που έχετε πάρει από το λογοθεραπευτή σας. Εφαρμόζονται και συστήνονται από έμπειρους λογοθεραπευτές για συγκεκριμένες παθήσεις.


Ευαγγελία Δ. Σούπη
Λογοθεραπεύτρια
Κομνηνών 39 και Χασιώτη
Ιωάννινα
evageliasoupi@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου