4 Μαΐ 2011

Έρευνα: Το μέγεθος του εγκεφάλου αυξάνεται πρόωρα σε παιδιά με αυτισμό

Μία μακρόχρονη μελέτη με τη χρήση Μαγνητικής τομογραφίας (MRI) επιβεβαίωσε ότι το χαρακτηριστικό της υπερανάπτυξης του εγκεφάλου των παιδιών με αυτισμό εμφανίζεται πριν από την ηλικία των 2 ετών.

Από παλαιότερη μελέτη (της Heather Cody 
Hazlett, PhD και των συνεργατών της) προσδιορίστηκε ότι οι εγκέφαλοι των δίχρονων παιδιών με αυτισμό ήταν κατά 10% μεγαλύτεροι από των παιδιών χωρίς αυτισμό. Όπως ανέφερε η ομάδα της Hazlett στο περιοδικό Archives of General Psychiatry Μαϊου, αυτά τα ίδια παιδιά επαναξιολογήθηκαν τώρα στην ηλικία των 4 με 5 ετών,  και ενώ οι εγκέφαλοι των παιδιών με αυτισμό παραμένουν μεγάλοι, δεν αυξήθηκαν περαιτέρω.

Η αύξηση της περιμέτρου της κεφαλής και του μεγέθους του εγκεφάλου έχουν τεκμηριωθεί στα παιδιά με αυτισμό αλλά η χρονική περίοδος που αυτό συμβαίνει δεν έχει διευκρινιστεί.
Παλαιότερες μελέτες παρείχαν έμμεσα στοιχεία σχετικά με την άτυπη ανάπτυξη του εγκεφάλου τοποθετώντας την έναρξή της περίπου στο 1ο έτος-περίπου το ίδιο διάστημα που άρχιζαν να εμφανίζονται οι ασυνήθιστες συμπεριφορές.
"Όσον αφορά στα άμεσα στοιχεία για το ακριβές χρονικό πλαίσιο της υπερανάπτυξης του εγκεφάλου των παιδιών με αυτισμό, θα εστιάσουν μελλοντικές μελέτες που θα παρέχουν σημαντικές στοιχεία για ενδεχόμενους υποκείμενους νευρολογικούς μηχανισμούς και εγκαινιάζοντας πιθανόν μία σημαντική περίοδο πρώιμης παρέμβασης και πιθανής πρόληψης" έγραφαν η Hazlett και οι συνεργάτες της.
Αρχικά, κατέγραψαν 59 παιδιά ηλικίας 18 με 35 μηνών που είχαν διαγνωστεί με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού και 38 παιδιά ως ομάδα ελέγχου.
 Από τα 97 παιδιά μόνο τα 38 με αυτισμό και τα 21 της ομάδας ελέγχου μπόρεσαν να συνεχίσουν στην έρευνα. Η ομάδα ελάγχου απαρτιζόταν από τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά και παιδιά με κάποια αναπτυξιακή καθυστέρηση και χαμηλό ΔΝ με στόχο τη συσχέτιση μεταξύ του όγκου του εγκεφάλου και του ΔΝ.
Από τις μετρήσεις σημειώθηκαν σημαντικές διαφορές στο συνολικό όγκο του εγκεφάλου, του εγκεφαλικού ιστού, της φαιάς και της λευκής ουσίας και του εγκεφαλικού φλοιού των παιδιών με αυτισμό σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, αλλά όχι στο πάχος του ιστού. 
Επιπλέον δήλωσαν ότι η υπερανάπτυξη του εγκεφάλου οδηγεί άμεσα στις συμπεριφορικές ανωμαλίες "πιθανόν, μέσω μίας φυσικής αποδιοργάνωσης των νευρωνικών κυκλωμάτων" ή μπορεί να είναι "μία δευτερεύουσα απόκριση σε ένα εγγύτερο συμβάν που επηρεάζει την αναδιοργάνωση των νευρωνικών διεργασιών". Επιπλέον σημείωσαν ότι μαζί με τα παραπάνω μπορεί να συμβάλλει και πιθανή ελαττωματική ανάπτυξη των συνάψεων.
Οι ερευνητές κατέληξαν ότι περισσότερες μελέτες θα πρέπει να ερευνήσουν την πιθανότητα προσδιορισμού πρώιμων δεικτών των εγκεφαλικών ανωμαλιών σε αυτά τα παιδιά και να παρακολουθήσουν τα πρότυπα των αλλαγών του εγκεφάλου σε όλη της ζωή τους.
Ευαγγελία Δ. Σούπη
Λογοθεραπεύτρια
Κομνηνών 39 και Χασιώτη
Ιωάννινα
evageliasoupi@gmail.comOriginal article: Hazlett H, et al "Early brain overgrowth in autism associated with an increase in cortical surface area before age 2 years" Arch Gen Psychiatry 2011; 68: 467-476.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου